Search

Help

Page 5 of 42. Showing 416 results (0.067 seconds)

 1. Russia.txt

  set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set .tones.def.1.amp1=6000 set .tones.def.1.amp2=0 set .tones.def.1.amp3 … .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name=dialseq set .tones.seq.1.repeat=1
  Vega Gateways / … / Custom Tones13 Mar , 2017
 2. Tones config for Australia.txt

  .tones.stutterdseq=2 set .tones.busytoneseq=3 set .tones.fastbusyseq=4 set .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp … set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name=Ausdialseq set .tones.seq.1.repeat=0 purge .tones.seq.1.tone cp .tones.seq.1.to
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 3. Tones config for Austria.txt

  .tones.fastbusyseq=4 set .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set .tones.def.1.amp1=6000 … eq4=0 set .tones.def.7.name=Austriacallwait set .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 4. Tones config for Belgium.txt

  .tones.busytoneseq=3 set .tones.fastbusyseq=4 set .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set … .tones.def.7.freq4=0 set .tones.def.7.name=Belgiumcallwait set .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 5. Tones config for Brazil.txt

  .tones.busytoneseq=3 set .tones.fastbusyseq=4 set .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set … .tones.def.7.freq4=0 set .tones.def.7.name=Brazilcallwait set .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 6. Tones config for Canada.txt

  .tones.stutterdseq=2 set .tones.busytoneseq=3 set .tones.fastbusyseq=4 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 set .tones.ringbackseq=5 ; purge .tones.def cp … .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name=Canadadialseq set .tones.seq.1.repeat=0 purge .tones.seq.1.tone cp
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 7. Tones config for Chile.txt

  .tones.busytoneseq=3 set .tones.fastbusyseq=4 set .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set … .tones.def.7.freq4=0 set .tones.def.7.name=Chilecallwait set .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 8. Tones config for France.txt

  =7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set .tones.def.1.amp1=6000 set .tones.def.1.amp2=0 set .tones.def.1.amp3=0 set .tones.def.1.amp4=0 set .tones.def.1.freq1 … .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name=Francedialseq set .tones.seq.1.repeat=0 purge .tones.seq.1.tone cp .tones.seq.1.to
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 9. Tones config for India.txt

  .tones.ringbackseq=5 set .tones.callwait1seq=6 set .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set .tones.def.1.amp1=6000 set .tones.def.1.amp2=6000 set … .tones.def.7.name=Indiancallwait set .tones.def.7.offtime=50 set .tones.def.7.ontime=300 set .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018
 10. Tones config for Italy.txt

  .tones.callwait2seq=7 ; purge .tones.def cp .tones.def.1 set .tones.def.1.amp1=6000 set .tones.def.1.amp2=0 set .tones.def.1.amp3=0 set .tones.def.1.amp4=0 set .tones.def.1.fr … .tones.def.7.repeat=0 ; purge .tones.seq cp .tones.seq.1 set .tones.seq.1.name=Italydialseq ; (no howler after 600000) set .tones.seq.1.repeat=1 purge .tones.seq.1.to
  Vega Gateways / … / Custom Tones16 Jan , 2018